Translatica, kierunek angielsko-polski
deposit czasownik;
deponować książkowe, oficjalne;
lokować finanse, książkowe, oficjalne;
odkładać informatyka;
osadzać chemia, medycyna, techniczny;
składać;
osadzić;
zdeponować książkowe, oficjalne;
złożyć;
nanieść geologia;
nanosić geologia;
wkładać;
wpłacać;
oddawać;
kłaść;
ulokować finanse, książkowe, oficjalne;
włożyć;
oddać;
strącać;
wpłacić;
wpłacać pieniądze ekonomia, prawo;
strącić;
układać;
osadzać się techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich