Translatica, kierunek polsko-angielski
odłożyć czasownik, aspekt dokonany;
postpone;
put off;
put away;
defer;
put aside;
set aside;
delay;
replace techniczny;
shelve;
save;
adjourn;
lay down;
deferred;
put by;
put back;
deposit;
put down;
shunt;
set apart;
hold over;
deferred;
layer ogrodnictwo;
table ang. amerykańska;
leave prawo;
lay aside;
delay;
lay by;
deferment;
delayed;
deferral;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich