Translatica, kierunek polsko-angielski
osadzać czasownik, aspekt niedokonany;
embed informatyka;
set;
deposit chemia, medycyna, techniczny;
settle książkowe, oficjalne;
sedimentation chemia, geologia, przemysł;
mount techniczny;
embedding informatyka;
seat techniczny;
deposition techniczny;
imbed;
put;
place;
reside;
secure;
fix;
settling;
set up;
rear;
implant;
steady;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich