Translatica, kierunek angielsko-polski
mount czasownik;
montować informatyka;
wsiadać;
mocować;
zamontować informatyka;
dosiadać;
osadzać techniczny;
podnosić;
wsiąść;
instalować informatyka;
rosnąć;
wspinać;
narastać;
wzrastać;
pokryć zoologia;
wchodzić;
pokrywać zoologia;
ustawiać;
osadzić;
oprawić;
wznosić;
siadać;
wstąpić;
oprawiać;
wspiąć;
wznieść;
przeprowadzać wojsko;
podmontować informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich