Translatica, kierunek polsko-angielski
wspiąć czasownik, aspekt dokonany;
climb;
mount;
ascend;
climbing;
rampant;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich