Translatica, kierunek polsko-angielski
wstąpić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wstępować
join;
enter;
entry;
ascend;
drop in;
entrance;
come in;
call;
accede;
accession;
go in;
call in;
entry;
go up;
mount;
entrance;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich