Translatica, kierunek angielsko-polski
seat czasownik;
sadzać;
posadzić;
sadowić;
usadowić;
osadzić;
osadzać techniczny;
sadzić;
usadzać;
mieścić;
usadzić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich