Translatica, kierunek angielsko-polski
place czasownik;
lokować finanse, książkowe, oficjalne;
umieszczać administracja;
kłaść;
ulokować finanse, książkowe, oficjalne;
plasować książkowe, oficjalne;
posadzić;
stawiać przenośne;
usytuować administracja;
ustawiać;
usadowić;
ustawić;
uplasować książkowe, oficjalne;
sytuować administracja, książkowe, oficjalne;
wkładać;
złożyć;
układać;
składać;
wstawiać;
postawić przenośne;
ułożyć;
sadzać;
włożyć;
sadzić;
osadzać;
osadzić;
wstawić;
sadowić;
nasadzić;
wsadzać;
nasadzać;
kojarzyć;
ładować;
klasyfikować szkolnictwo wyższe, wyścigi konne;
mieścić;
oddać;
podsuwać;
ustalać;
dawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich