Translatica, kierunek polsko-angielski
kojarzyć czasownik, aspekt niedokonany;
associate informatyka;
match;
mate;
join;
connect;
unite;
conjoin;
link;
couple przenośne;
place;
relate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich