Translatica, kierunek angielsko-polski
position czasownik;
ustawić;
ulokować;
ustawiać;
lokować;
umiejscowić techniczny;
określić położenie informatyka;
postawić;
sytuować;
ułożyć techniczny;
posadzić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich