Translatica, kierunek angielsko-polski
determine czasownik;
ustalać prawo, techniczny;
determinować książkowe, oficjalne;
ustalić prawo;
oznaczać;
stanowić;
zdeterminować książkowe, oficjalne;
wyznaczyć techniczny;
oznaczyć;
skłonić;
ustawiać;
umocować;
czynić;
wskazać;
konstatować książkowe, oficjalne;
wytyczać;
wygasać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich