Translatica, kierunek angielsko-polski
enactment rzeczownik;
ustawa;
dekret;
wprowadzenie w życie prawo, polityka;
akt prawny prawo;
prawo;
wydanie;
stanowienie prawa ekonomia, prawo;
odegranie;
uchwala;
stanowić;
dekretowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich