Translatica, kierunek angielsko-polski
enact czasownik;
uchwalać prawo, polityka;
uchwalić prawo, polityka;
odgrywać;
grać;
odegrać;
ustanawiać prawo ekonomia, prawo;
stanowić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich