Translatica, kierunek polsko-angielski
wdrażać czasownik, aspekt niedokonany;
implement informatyka;
inculcate;
initiate;
introduce;
enforce informatyka;
instill;
habituate książkowe, oficjalne;
enter;
start;
train;
institute;
accustom;
drill;
season;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich