Translatica, kierunek polsko-angielski
wyłonić czasownik, aspekt dokonany;
emerge przenośne;
loom;
appoint książkowe, oficjalne;
arise przenośne;
exteriorize medycyna;
select książkowe, oficjalne;
come up przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich