Translatica, kierunek polsko-angielski
nominować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
nominate polityka;
appoint;
nominated;
designate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich