Translatica, kierunek angielsko-polski
indicate czasownik;
wskazywać chemia, medycyna, prawo, informatyka;
oznaczać;
wskazać;
oznaczyć;
sygnalizować motoryzacja;
pokazać;
wykazać;
ukazywać;
ukazać;
znaczyć;
dawać wskazówki ekonomia, prawo;
markować;
pokaz;
zalecać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich