Translatica, kierunek polsko-angielski
markować czasownik, aspekt niedokonany;
mark;
pretend;
feign;
sham;
indicate;
feint sport;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich