Translatica, kierunek polsko-angielski
włączyć czasownik, aspekt dokonany;
switch on motoryzacja, informatyka, elektryka, radio;
turn on techniczny;
include;
activate informatyka;
inclusion;
join;
start techniczny;
run;
integrate;
involve;
in-line informatyka;
engage mechanika;
join in;
flip on;
on;
on-line;
in-line;
connect;
plug in;
put on;
on-line;
count in;
link;
tuned-in telewizja, telekomunikacja;
attach informatyka;
imply;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich