Translatica, kierunek angielsko-polski
receipt rzeczownik;
pokwitowanie finanse, handel;
paragon finanse, handel;
kwit;
odbiór;
wpływ;
rachunek;
recepta;
przychód;
przepis;
rewers;
przychody;
recepis;
kwitek;
dowód;
odcinek;
potwierdzenie wpłaty ekonomia, prawo;
wpływy;
wpływ;
utarg;
kwitkowy;
receptowy;
wpływ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich