Translatica, kierunek polsko-angielski
wpływ rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
influence;
impact;
effect;
receipts;
leverage;
income;
proceeds;
influence;
control;
pull potoczne, nieoficjalne;
inflow;
revenue;
taking;
income;
revenue;
earnings;
bearing;
clout;
scale;
incomings;
receipt;
receipt;
affect;
sway;
enter;
takings;
receipts;
earnings;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich