Translatica, kierunek angielsko-polski
effect rzeczownik;
efekt;
skutek;
wynik;
wpływ;
oddziaływanie książkowe, oficjalne;
rezultat;
zjawisko;
wrażenie;
efektowy;
skutki;
dobytek;
moc;
treść;
efekt;
majdan;
sensowy;
efekty;
walory;
wykonanie;
dokonanie;
działo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich