Translatica, kierunek polsko-angielski
oddziaływanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
influence chemia, medycyna, książkowe, oficjalne;
interaction chemia, fizyka;
effect książkowe, oficjalne;
impact;
action chemia, medycyna, informatyka;
reaction medycyna;
interacting fizyka;
reactivity medycyna;
working;
acting;
affect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich