Translatica, kierunek polsko-angielski
przygnać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też przyganiać
bring potoczne, nieoficjalne;
drive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich