Translatica, kierunek polsko-angielski
ganiać czasownik, aspekt niedokonany;
chase;
run przenośne, potoczne, nieoficjalne;
run about potoczne, nieoficjalne;
run around potoczne, nieoficjalne;
drive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich