Translatica, kierunek polsko-angielski
gonić czasownik, aspekt niedokonany;
chase;
pursue;
race potoczne, nieoficjalne;
run;
drive;
rush potoczne, nieoficjalne;
follow przenośne;
hunt;
chevy;
woo;
run after;
running;
roll;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich