Translatica, kierunek polsko-angielski
tłoczyć czasownik, aspekt niedokonany;
press technika, techniczny;
crowd potoczne, nieoficjalne;
print;
stamp;
stamping techniczny, inżynieria;
pressing technika, techniczny;
crush potoczne, nieoficjalne;
throng;
imprint;
emboss;
cram;
impress;
press forming technika, techniczny;
swarm;
force;
diestamping techniczny;
congest;
pump;
push;
embossing;
forcing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich