Translatica, kierunek polsko-angielski
przyciskać czasownik, aspekt niedokonany;
press informatyka;
push potoczne, nieoficjalne;
squeeze;
depress;
pinch;
clasp;
nip;
pressure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich