Translatica, kierunek polsko-angielski
przeciskać czasownik, aspekt niedokonany;
push;
squeeze;
thread;
press;
elbow;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich