Translatica, kierunek polsko-angielski
wyciskać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wycisnąć
squeeze chemia, medycyna, przenośne;
extrude chemia, medycyna, przemysł, informatyka;
wring chemia, przenośne;
squeeze out techniczny;
crush;
imprint;
squash;
impress;
stamp;
express;
press out techniczny;
press sport;
screw;
extort;
extract;
pipe kulinaria;
print;
screw out;
force;
squeezer;
extrusion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich