Translatica, kierunek angielsko-polski
impress czasownik;
odcisnąć przenośne;
odciskać przenośne;
wytłaczać techniczny;
wpoić;
wyciskać;
wpajać;
odbijać;
zaimponować książkowe, oficjalne;
frapować;
działać;
wrażać;
zarekwirować historia, książkowe, oficjalne;
tłoczyć;
rekwirować historia;
odbić;
wrazić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich