Translatica, kierunek polsko-angielski
odbijać czasownik, aspekt niedokonany;
reflect fizyka;
bounce informatyka;
mirror fizyka;
imprint;
rebound;
recapture;
return sport;
deflect sport;
resound;
print;
impress;
retake;
recoil;
echo;
eruct;
contrast;
rescue;
bound;
put off nautyka;
injure;
stand out książkowe, oficjalne;
relieve;
knock off techniczny;
set sail;
take off;
parry;
bandy;
resile;
affect;
kick;
burp;
strike off drukarstwo;
run off;
differ książkowe, oficjalne;
knock;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich