Translatica, kierunek polsko-angielski
wrażać czasownik, aspekt niedokonany;
impress;
thrust in;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich