Translatica, kierunek polsko-angielski
odcisnąć czasownik, aspekt dokonany;
impress przenośne;
imprint;
trace;
stamp;
stamp;
squeeze;
impress;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich