Translatica, kierunek polsko-angielski
uświadamiać czasownik, aspekt niedokonany;
realize;
enlighten;
impress;
educate;
inform;
visualize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich