Translatica, kierunek angielsko-polski
realize czasownik;
rozumieć;
spostrzec;
przynieść handel;
pojmować;
upłynnić finanse;
upłynniać finanse;
spełnić;
przynosić handel;
konkretyzować książkowe, oficjalne;
wykonać;
uzyskiwać handel;
ziścić;
pojąć;
odczuwać;
odczuć;
uzyskać;
wcielić książkowe, oficjalne;
ziszczać;
urealnić książkowe, oficjalne;
urealniać książkowe, oficjalne;
wcielać książkowe, oficjalne;
uczuć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich