Translatica, kierunek polsko-angielski
odczuwać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też odczuć
feel;
sense;
suffer;
notice;
perceive;
realize;
sense;
feel;
sentient;
smell;
feeling;
sentient;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich