Translatica, kierunek polsko-angielski
zdać sobie sprawę czasownik, aspekt dokonany;
realize;
recognize;
realise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich