Translatica, kierunek polsko-angielski
wpoić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wpajać
impress;
inculcate;
instill;
inspire;
instil;
imbue;
plant;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich