Translatica, kierunek polsko-angielski
odciskać czasownik, aspekt niedokonany;
impress przenośne;
imprint;
stamp;
print;
squeeze;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich