Translatica, kierunek angielsko-polski
squeeze out czasownik;
wydusić;
wyduszać;
odciskać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich