Translatica, kierunek polsko-angielski
stłoczyć czasownik, aspekt dokonany;
crowd;
jam;
pack;
compress;
cram;
compact;
squeeze;
crowding;
throng;
cramped;
press;
serry;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich