Translatica, kierunek polsko-angielski
cisnąć się czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
crowd;
press;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich