Translatica, kierunek polsko-angielski
przyprzeć czasownik, aspekt dokonany; → press
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich