Translatica, kierunek polsko-angielski
przynaglać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przynaglić
urge;
rush;
hasten;
hustle;
hurry;
hurry up;
press;
impel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich