Translatica, kierunek angielsko-polski
urge czasownik;
ponaglać;
naglić;
namawiać;
nalegać;
przeć;
ponaglić;
napędzać potoczne, nieoficjalne;
namówić;
poganiać;
nastawać;
zalecać;
napędzić potoczne, nieoficjalne;
pędzić;
agitować;
pilić potoczne, nieoficjalne;
cisnąć;
wzywać;
pchać;
ciskać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich