Translatica, kierunek polsko-angielski
nawoływać czasownik, aspekt niedokonany;
exhort;
call przenośne;
urge;
incite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich