Translatica, kierunek polsko-angielski
ściskać czasownik, aspekt niedokonany;
squeeze chemia, medycyna;
compress chemia, medycyna;
hug;
press;
embrace;
clasp;
clench;
tighten;
grip;
clutch;
pinch;
grasp;
clamp chemia, informatyka;
constrict;
astringe;
hold;
oppress;
contract;
squash;
wring;
cram;
crowd;
jam;
bind;
cramp;
nip;
grasper;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich