Translatica, kierunek polsko-angielski
żyłować czasownik, aspekt niedokonany;
exploit potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
sweat;
press;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich