Translatica, kierunek angielsko-polski
exploit czasownik;
eksploatować książkowe, oficjalne, techniczny;
wyzyskiwać pejoratywne;
wyzyskać pejoratywne;
wyeksploatować informatyka;
używać;
żyłować potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
zdyskontować książkowe, oficjalne;
wyżyłować potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
wyżyłowywać potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich